MTR Nordic Groups olika verksamheter

MTR Nordic Group växer och har idag flera olika verksamheter i Sverige. Sedan november 2009 ansvarar MTR för drift och underhåll av Stockholms tunnelbana. I mars 2015 startade MTR Express snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm och från och med december 2016 kommer MTR också att ansvara för drift och underhåll av Stockholms pendeltåg på uppdrag av SL. Fordonsunderhållet av framförallt tunnelbanan sköts av MTR:s underhållsbolag MTR Tech. MTR:s ambition är att vara en långsiktig och innovativ aktör på den svenska och nordiska tågmarknaden.

Det här är våra verksamheter:

Tunnelbanan
Den 2 november 2009 tog MTR över helhetsansvaret för planering, drift och underhåll av Stockholms tunnelbana på uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). Varje dag genomförs drygt 1,2 miljoner resor i tunnelbanan. Vi ser det som vår uppgift att göra tunnelbanan ännu mer attraktiv för alla som reser med den. Tunnelbanan är mycket mer än ett transportmedel, den är en helt avgörande pusselbit för att Stockholm ska fungera. Läs mer om Tunnelbanan

MTR Tech
MTR Tech hette fram till vintern 2016 Tunnelbanan Teknik Stockholm AB (TBT), och startades samtidigt med MTR Tunnelbanan,  den 22 juli 2008, för att förse MTR med fordonsunderhåll. TBT var initalt samägt i lika delar med det norska bolaget Mantena men är idag helägt av MTR Nordic. MTR Tech bedriver även fordons-underhåll för annan spårbunden trafik i Stockholm, men främst för tunnelbanan. Läs mer om MTR Tech.

MTR Express
Den 21 mars 2015 började MTR Express köra snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm. Idag är det de punktligaste snabbtågen på sträckan med en kundnöjdhet på drygt 90 procent och en medarbetarnöjdhet på 97 procent. Läs mer om MTR Express

Pendeltågen

Sedan den 11 december 2016 ansvarar MTR för pendeltågstrafiken i Stockholms län på uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). Varje dag genomförs cirka 300 000 resor med pendeltågen, det är den största järnvägstrafiken i Sverige sett till antal resenärer. Avtalet sträcker sig över tio år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år. I avtalet ingår planering och drift av trafiken, stationsbemanning och underhåll av stationer och fordon. Tillsammans med SL vill vi utveckla pendeltågen till en resa i världsklass. Läs mer om Pendeltågen.

MTR Yrkeshögskola

Med två kursstarter, en med start i augusti 2017 och den andra med start i februari 2018, kommer MTR att utbilda 60 lokförare. Lokförarutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning (YH) som bedrivs på heltid under 44 veckor med 220 yrkeshögskolepoäng. YH-utbildningar kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats och erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av utbildad arbetskraft. Utbildningen går på heltid och är studiemedelsberättigad. Läs mer om MTR Yrkeshögskola

MTR Nordic

För att ta tillvara synergier mellan verksamheterna och på ett effektivt sätt kunna genomföra utvecklingsarbete som kommer flera bolag till del finns det sedan juli 2016 ett koncernbolag. MTR Nordic är moderbolag till dotterbolagen MTR Tunnelbanan, MTR Express, MTR Pendeltågen och MTR Tech. 

Senast uppdaterad: 2017-09-20