Tjänster

MTR Techs största uppdrag är att tillsammans med MTR Tunnelbanan sköta driften av Stockholms tunnelbana på uppdrag av Trafikförvaltningen (SL). Utöver tunnelbaneuppdraget utför även MTR Tech andra uppdrag på förfrågan från både SL och andra aktörer inom spårtrafik.

Depå MTR Tech

Tunnelbaneuppdraget

MTR Techs del i driften av Stockholms tunnelbana är att förvalta, utveckla och underhålla tunnelbanetågen, medan MTR Tunnelbanan sköter trafiken, biljettförsäljning, information och städning på stationerna. Sedan MTR tog över helhetsansvaret för tunnelbanan 2009, har både punktligheten av tursättningen och kundnöjdheten ökat avsevärt.

Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt arbete genom att leverera hela, rena och säkra tåg i rätt tid. Vårt mål är att vara ett underhållsbolag i världsklass.

 

Övriga uppdrag

MTR Tech utför även andra uppdrag åt andra aktörer inom spårtrafik. Det kan handla om reparationer och upparbetning av komponenter, utveckling och moderniseringar eller tekniktjänster m.m. Vår personal har lång erfarenhet av tekniken kring spårbundna fordon och utbildas fortlöpande för att kunna leverera tjänster av högsta kvalitet.

Just nu händer det mycket inom utvecklingen av spårtrafiken i Sverige. MTR Tech är en aktör som har både kapaciteten och kunskapen att ta sig an nya uppdrag.

Vill du få mer information om vilka tjänster vi kan erbjuda, kontakta oss.

Senast uppdaterad: 2017-02-09