Emtrain

Emtrain AB är ett samägt bolag mellan MTR Pendeltågen AB och Euromaint Rail AB. Vi förvaltar, utvecklar och underhåller pendeltågens 129 fordon samt den verkstadsutrustning som ingår. Vår verksamhet pågår dygnet runt, alla dagar, året om för att varje dag bidra till att utveckla pendeltågen till en resa i världsklass. Emtrains uppgift är att bidra till nöjda resenärer genom att leverera säkra, hela och rena fordon.

Välkommen att kontakta oss på Emtrain!

 

E-post:

fornamn.efternamn@emtrain.nu

Besöksadress Huvudkontor: 

Varuvägen 34, Älvsjö

Faktureringsadress:

Mejla fakturan i pdf-format till emt.efaktura@euromaint.com 

Alternativt pappersfaktura till postadress nedan.

Postadress:

Box 1164

171 23 Solna

Org nr:

556944-2170

Styrelsens säte:

Stockholm

bild pendeln Emtrain

Senast uppdaterad: 2017-01-30