Pendeltågen

Varje dag görs 300 000 resor med pendeltågen i Stockholmsregionen. Med pendeltågen tar du dig snabbt och säkert från någon av de 53 stationerna mellan Gnesta, Södertälje och Nynäshamn i söder, till Bålsta, Märsta, Arlanda och Uppsala i norr.

Det är mycket som hänt inom pendeltågstrafiken sedan MTR tog över ansvaret för service och drift av pendeltågstrafiken den 11 december 2016. Den 10 juli öppnande den nya pendeltågstunneln med de två nya stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan. Resenärerna får därmed lättare att byta mellan pendeltåg, tunnelbana och buss. Som ett ytterligare steg i denna utveckling kommer det en ny tidtabell för pendeltågen den 10 december. Det innebär bland annat nya linjer och att trafiken anpassas mer efter hur resandet ser ut vid olika tidpunkter på dygnet. Dessutom införs snabbtåg. Snabbtågen stannar inte vid alla stationer utan är till för att minska restiden för dem som bor längst ut på linjesträckningarna.

Vi satsar också på trygghet, punktlighet, resenärsinformation samt ljusa och fräscha stationer. Tillsammans med Storstockholms lokaltrafik (SL), vill vi utveckla pendeltågen till ett pendeltåg i världsklass.

Underhållet av pendeltågen sköts av Emtrain AB, ett bolag som samägs av MTR och Euromaint. Läs mer om Emtrain och pendeltågen under respektive flik här till höger.

Senast uppdaterad: 2018-08-28