Pendeltågen

Varje dag görs 300 000 resor med pendeltågen i Stockholmsregionen. Med pendeltågen tar du dig snabbt och säkert från någon av de 53 stationerna mellan Gnesta, Södertälje och Nynäshamn i söder, till Bålsta, Märsta, Arlanda och Uppsala i norr. MTR Nordic ansvarar från december 2016 för pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen.

december 2015 beslutade Trafiknämnden i Stockholms läns landsting att uppdra åt MTR att driva pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen från december 2016 och minst 10 år framåt.  

Underhållet av pendeltågen sköts av Emtrain AB, ett bolag som samägs av MTR och Euromaint.

Senast uppdaterad: 2016-12-09