MTR och SL

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) är samlingsnamnet och varumärket för den upphandlade allmänna kollektivtrafiken på land i Stockholms län. Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting har det övergripande ansvaret för SL-trafiken. MTR Nordic sköter driften av tunnelbanan och pendeltågen på deras uppdrag.

För MTR Nordic är vår uppdragsgivare SL en mycket betydelsefull samarbetspartner på flera olika områden. SL äger och underhåller alla anläggningar som är kopplade till tunnelbanan: stationer, depåer, verkstad, strömförsörjning, signalsystem, spår och vagnar. MTR hyr utrustningen och lokalerna. När SL ska handla upp ny teknik görs det därför i nära samarbete med MTR.  SL sköter via Trafikförvaltningen en del av de direkta kundkontakterna med resenärerna via den egna webbplatsen sl.se och genom SL Kundtjänst. SL genomför också via Trafikförvaltningen regelbundna kundundersökningar där MTR får återkoppling och tar del av resultaten för att på så sätt kunna utveckla och verksamheten ytterligare.

Andra SL-entreprenörer
Då vi är en del av Stockholms kollektivtrafik är SL:s andra entreprenörer viktiga samarbetspartner till oss. Tillsammans ska vi se till att Stockholms alla resenärer dagligen kommer fram i tid på ett säkert sätt. Det här kräver ett nära samarbete mellan samtliga entreprenörer. MTR är exempelvis involverade i en chattfunktion där vi ser över hur vi entreprenörer tillsammans kan lösa olika situationer som uppstår på bästa sätt. Vi förser även andra entreprenörer med störningsinformation i realtid.

Mer om Stockholms läns kollektivtrafik finns att läsa på SL:s hemsida.

Senast uppdaterad: 2016-06-03