Hjälp till dig som upplevt en allvarlig händelse i kollektivtrafiken

Ibland händer det saker i vardagen som det är svårt att förbereda sig på. Vi är alla olika och det är väldigt varierande vad som kan upplevas som traumatiskt eller otäckt. I tågmiljö kan det t.ex. handla om att bevittna eller vara med om en olycka i rulltrappa eller på plattform. När sådant händer kan det vara svårt att veta vart det är möjligt att vända sig för att få hjälp.

I våra spärrkiosker finns ett material att hämta som förhoppningsvis kan ge viss hjälp på vägen. Avsändare är Stockholms läns landsting, SLL. Det går även att läsa materialet här: ”Till dig som varit med om en allvarlig händelse”

För den som känner behov av att omedelbart tala med någon om det som har hänt så har Stockholms stad ett antal tips på stöd- och krisjourer.

Senast uppdaterad: 2019-08-19