En trygg och säker resa

Alla ska känna sig trygga i Stockholms kollektivtrafik - oavsett om du är ung eller gammal, kvinna eller man, resenär eller medarbetare på MTR. Säkerhet och trygghet har allra högsta prioritet och en grundförutsättning för vår verksamhet.

Att resa med tunnelbanan och pendeltågen är och ska vara tryggt. Dock sker många brott i nära anslutning till stationerna vilket gör att många upplever en osäkerhetskänsla över att resa kollektivt. Att MTR Nordic ansvarar för att resandet med våra tåg ska vara tryggt är självklart, men vi vill även aktivt arbeta med att skapa trygga närmiljöer runt våra stationer.

Vi deltar i flera trygghetssamarbeten tillsammans med SL, kommuner, stadsdelar, lokalpolis, fastighetsägare med flera för att med gemensamma krafter öka tryggheten inom tunnelbanan och dess närområden. En del av detta samarbete kan vara trygghetsvandringar där vi och våra samverkanspartners på plats tittar på miljön för att tillsammans kunna förbättra otrygga platser

Säker resa med pendel och tunnelbana
Tunnelbanan och pendeltågen fungerar precis som trafiken i övrigt. Det gäller att vara uppmärksam och med fel beteende kan farliga situationer uppstå - både för dig själv och andra. Hjälp oss att skapa ett mjukt samhälle där vi tar hand om varandra och hjälps åt att komma fram säkert i allas vår kollektivtrafik.

Senast uppdaterad: 2019-08-20