En trygg och säker resa

Alla ska känna sig trygga i Stockholms kollektivtrafik. Säkerhet och trygghet är vår högsta prioritet.

miljöbild tunnelbanan

Att resa med tunnelbanan och pendeltågen är och ska vara tryggt. MTR ansvarar för att resandet med våra tåg ska vara tryggt och säkert. Vi arbetar också aktivt för att skapa trygga närmiljöer runt våra stationer tillsammans med SL, kommuner, stadsdelar, lokalpolis, fastighetsägare med flera.

Säker resa med pendeltågen och tunnelbanan
Tunnelbanan och pendeltågen fungerar precis som trafiken i övrigt. Det gäller att vara uppmärksam och med fel beteende kan farliga situationer uppstå - både för dig själv och andra. Visa Kollektivkurrage och ta hand om varandra i trafiken. 

Läs mer om ordningsregler i kollektivtrafiken på SL:s hemsida.

Senast uppdaterad: 2019-10-18