Facility Management

MTR Facility Management säkerställer en ren och trygg miljö för de ca. 1,3 miljoner människor som rör sig i Stockholms tunnelbana varje dag. Vi gör Stockholm vackrare – dygnet runt, årets alla dagar.

Läs mer om vilken nytta vi skapar för just dig!

Myndighet

Kommun eller förvaltning

Fastighetsägare

Senast uppdaterad: 2019-09-04