Våra värderingar

MTR:s värderingar, är direkt översatta från moderbolagets kärnvärden och omfattar samtliga verksamheter inom MTR.

Två medarbetare

Utifrån vår vision driver vi all vår verksamhet enligt fyra kärnvärden:

 •Utmärkt service. Vi engagerar oss proaktivt för en säker, effektiv och omsorgsfull service som våra kunder värdesätter.

 •Värdeskapande. Vi skapar värden och bidrar till utveckling genom effektivitet, ständig förbättring och innovation.

 •Ömsesidig respekt. Vi arbetar tillsammans med förtroende, gemensamt åtagande och respekt. Vi är lyhörda för och respekterar vår omgivnings åsikter.

 •Ständig utveckling. Vi har modet att ständigt ifrågasätta, att söka förbättring och ta nya initiativ för att övervinna hinder och nå nya höjder.

Senast uppdaterad: 2014-12-09