Tänk långsiktigt idag

Stockholm 2070 är ett samarbetsprojekt mellan MTR, Skanska och Sweco. Vi har en gemensam och långsiktigt hållbar syn på infrastruktur och bostadsbyggande och har därför presenterat en idé om vår vision för Stockholm 2070 och hur vi kan nå dit tillsammans.

Stockholm 2070 linjekarta

Allt fler vill bo i storstäder. Redan idag lever över hälften av jordens befolkning i storstäder och om 40 år beräknas den siffran vara uppe i 70 procent. Stockholm är inget undantag. Fram till 2070 förväntas befolkningen i Stockholm öka med drygt en miljon invånare.

Vi vill att alla ska ha goda förutsättningar att leva, arbeta och påverka här. Därför förespråkar vi en långsiktig strategi för stadsutvecklingen i Stockholm, där infrastrukturen – med fokus på tunnelbanan – byggs ut.

Läs mer om visionen Stockholm 2070 på www.stockholm2070.se.

Senast uppdaterad: 2014-08-07