Tillsammans för framtidens stad

MTR deltar i samarbetsprojektet Activity Based City - ABC-staden 2.0.

På politikernas agenda står 700 000 bostäder och fossilfria transporter inom 15 år. ABC-staden 2.0  är ett konkret exempel på hur detta kan uppnås. Vi har idéer om den goda staden där människor bor, arbetar och möts och där vi med hjälp av dagens och morgondagens digitala tjänster bygger ett samhälle där människor vill leva – länge.  Vi är beredda att tillsammans med politiken och akademin förverkliga ABC-staden 2.0 eller det vi kallar Activity Based City.

ABC-staden 2.0 drivs sedan 2016 som ett samarbete mellan MTR, Scania, Skanska och WSP. Vi vill tillsammans med andra aktörer inom privat näringsliv, politiken och akademin verka för en hållbar, tillgänglig och trygg stadsutveckling.

Nu tar vi konceptet vidare. Vi integrerar FN:s 17 klimatmål och utvecklar till ABC 4.0: Vad behöver revolutioneras, förfinas och tillföras för att skapa integrerade, trygga städer?

Vi har arrangerat ett flertal seminarier om den goda staden där människor bor, arbetar och möts och där vi med hjälp att dagens och morgondagens digitala tjänster bygger ett samhälle där människor vill leva – länge. Vi har diskuterat med samhällets alla aktörer och vi har involverat unga människor i ett hackathon under Järvavecka för att få svar på frågor som:

  • Hur kommer vi vilja bo i framtiden?
  • Hur ser våra arbetsplatser ut?
  • Hur kommer våra transporter att ske?
  • Hur skapar vi inkluderande mötesplatser och stadskvaliteter?

Se vår film från Hackathon här. Mer information och filmer från seminarierna hittar du på www.activitybasedcity.se

Senast uppdaterad: 2018-08-16