Vision och uppdrag

MTR-bolagen har en gemensam vision, som berättar om våra ambitioner och vart vi vill. Vårt uppdrag talar om vad vi gör, för vem vi gör det, och varför vi gör det.

Vår vision

MTR ska vara ett ledande globalt företag som med omsorgsfull service länkar samman och utvecklar hållbara samhällen.

Vår mission

MTR gör människors vardag enklare med:

  • smidiga resor
  • attraktiva och funktionella stationsområden
  • omtänksamt bemötande

Senast uppdaterad: 2019-09-04