Vår organisation

MTR Nordic är ett helägt dotterbolag till MTR Corporation Ltd (UK) med säte i London och ingår i den globala MTR-koncernen. Idag är vi drygt 3000 medarbetare som ser till att mer än en miljon resor kan genomföras med tunnelbanan varje dag, att Sveriges punktligaste snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg tuffar på samt som förbereder sig för att börja driva Pendeltågen från december 2016.

På MTR:s huvudkontor på Kungsholmen finns samtliga stabsavdelningar med cirka 200 medarbetare med undantag för MTR Express som har huvudkontor på Klarabergsgatan, detta för att ha närhet till tågen som avgår från Centralstationen.

MTR Express

Den 21 mars 2015 började MTR Express köra snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm. Idag är det de punktligaste snabbtågen på sträckan med en kundnöjdhet på drygt 90 procent och en medarbetarnöjdhet på 97 procent.

MTR Stockholm

Den 2 november 2009 tog MTR över helhetsansvaret för planering, drift och underhåll av Stockholms tunnelbana på uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). Varje dag genomförs drygt 1,2 miljoner resor i tunnelbanan. Vi ser det som vår uppgift att göra tunnelbanan ännu mer attraktiv för alla som reser med den. Tunnelbanan är mycket mer än ett transportmedel, den är en helt avgörande pusselbit för att Stockholm ska fungera.

MTR Tech
MTR Tech hette fram till vintern 2016 Tunnelbanan Teknik Stockholm AB (TBT), och startades samtidigt med MTR Tunnelbanan,  den 22 juli 2008, för att förse MTR med fordonsunderhåll. TBT var initalt samägt i lika delar med det norska bolaget Mantena men är idag helägt av MTR Nordic. MTR Tech bedriver även fordons-underhåll för annan spårbunden trafik i Stockholm, men främst för tunnelbanan. 

MTR Pendeltågen

I december 2015 vann MTR upphandlingen av driften av Stockholms pendeltåg med planerad trafikstart i december 2016. Upphandlingen är överklagad av SJ. 

Senast uppdaterad: 2016-03-16