MTR Corporation

MTR Corporations vision är att vara ett ledande globalt företag som med omsorgsfull service, länkar samman och utvecklar samhällen.

Illustration of MTR trains in Hong kong background

Bolaget bildades 1975 med uppdraget att bygga och driva ett urbant tunnelbanesystem i Hongkong. I juni 2000 ombildades bolaget till MTR Corporation Limited och i oktober 2000 noterades det på Hongkongbörsen. Den 2 december 2007 slogs verksamheten vid det statsägda järnvägsbolaget Kowloon-Canton Railway Corporation ihop med MTR och en ny era inleddes i utvecklingen av Hongkongs järnvägssystem.

Det sammanslagna järnvägsnätet omfattar nio tunnelbanelinjer, ett stadsbanenät och en höghastighetslinje till flygplatsen. Med ett dagligt genomsnitt i Hongkong på nästan 5,5 miljoner passagerare under veckodagarna betraktas MTR som ett av världens ledande järnvägsbolag i fråga om säkerhet, tillförlitlighet, kundservice och kostnadseffektivitet.

Förutom järnvägsverksamheten är bolaget involverat i ett brett spektrum av affärsaktiviteter i Hongkong. Dessa inkluderar utveckling av bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter, fastighetsförvaltning, uthyrning och förvaltning av köpcentra, reklammedier samt telekommunikationstjänster på tåg och stationer.

Från sin bas i Hongkong har bolaget i dag expanderat till det kinesiska fastlandet och tagit sig an en rad järnvägsrelaterade projekt och verksamheter internationellt. På det kinesiska fastlandet har bolaget varit involverat i konstruktionen av tunnelbanelinjerna 4 och 14 i Peking, tunnelbanelinje 4 i Shenzhen (Longhualinjen) samt tunnelbanelinje 1 i Hangzhou och ansvarar i dag för driften av dessa linjer. 

Bolaget driver och förvaltar även Melbourne Metro i Australien, Tunnelbanan och Pendeltågen i Stockholm samt en snabbtågslinje mellan Stockholm och Göteborg i Sverige. Desstuom tilldelades MTR  i juli 2014 järnvägskoncessionen för TfL i Storbritannien  (som kommer att heta Elisabeth Line och som tidigare gått under benämningen Crossrail). Kort därefter, i  september 2014, tilldelades också Northwest Rapid Transit Consortium, som MTR är delägare i, det offentlig-privata partnerskapsavtalet för drift, tåg och system i projektet North West Rail Link i Sydney.  I februari 2015 tilldelades Peking MTR Corporation Limited, som även det delägs av MTR Corporation, koncessionsavtalet för Pekings tunnelbanelinje 16 vilket innebär att bolaget kommer att vara  delaktig i investering, drift och underhåll av denna nya linje genom offentlig-privat samverkan.

MTR erbjuder även järnvägsrelaterade konsult- och entreprenadtjänster över hela världen. Våra kunder inkluderar tunnelbanebolag, myndigheter samt leverantörer av järnvägssystem på det kinesiska fastlandet samt i Indien, Australien, Mellanöstern och Sydostasien.

För mer information om MTR Corporation,.

Senast uppdaterad: 2016-12-01