MTR:s nordiska organisation

MTR Nordic är ett helägt dotterbolag till MTR Corporation Ltd (UK) med säte i London och ingår i den globala MTR-koncernen.

MTR Nordics organisationskarta

Senast uppdaterad: 2017-09-20