MTR:s nordiska organisation

MTR Nordic är ett helägt dotterbolag till MTR Corporation Ltd (UK) med säte i London och ingår i den globala MTR-koncernen.

MTR Organisation

Senast uppdaterad: 2019-08-17