Infrastrukturkommissionen – en viktig framtidssatsning

MTR har, tillsammans med åtta andra företag, initierat en infrastrukturkommission med syfte att utreda framtidens infrastruktur. Uppdraget är att hitta nya, alternativa, sätt att finansiera och organisera Sveriges infrastruktur. Målet är att bredda diskussionen om ägande och organisering av infrastruktur och visa på alternativ till dagens finansiering genom offentliga anslag. 

Infrastrukturkommissionens ledamöter

I ljuset av t.ex. Sverigeförhandlingen och klimatutmaningarna vill kommissionen föreslå lösningar för hur vi kan få fram mer och smartare infrastruktur – snabbare än idag.

Kommissionens arbete inleddes i mars 2015 och beräknas pågå fram till och med september 2015 då en slutrapport ska presenteras. Under arbetets gång kommer infrastrukturkommissionen engagera sig aktivt i samhällsdebatten samt anordna hearings och seminarier med ledande forskare och samhällsdebattörer. Genom MTR:s engagemang i infrastrukturkommissionen önskar vi kunna tillföra ytterligare ett perspektiv på genomförande och finansiering av stora infrastrukturprojekt i Sverige.

Kommissionen leds av ordförande Björn Hasselgren, teknologie doktor vid KTH och ledamöter är:

  • Stefan Attefall, tidigare bostadsminister (KD)
  • Pia Kinhult, tidigare regionråd (M)
  • Allan Larsson, tidigare finansminister (S)
  • Maria Wetterstrand, tidigare språkrör (MP)

Infrastrukturkommissionen är ett initiativ av åtta företag: MTR, NCC, PEAB, Ramböll, Skanska, Veidekke, KPMG och WSP. Samma företag finansierar också kommissionen.

MTR är ett internationellt företag som finns i flera länder. I Sverige driver MTR idag Stockholms tunnelbana samt kör sedan mars 2015 snabbtåg mellan Göteborg och Stockholm – två olika uppdrag varav den ena är upphandlad och den andra ett eget, kommersiellt initiativ. Genom våra åtaganden i andra länder har vi en stor inneboende erfarenhet, inte bara av att driva spårtrafik utan även av samhälls- och stadsutveckling i anslutning till utbyggnad av spårbunden trafik.

För mer information, se: http://www.infrastrukturkommissionen.se   

Den 16 april hölls en öppen hearing i Malmö. Klicka här för att läsa mer om detta och se korta intervjuklipp.

Den 21 maj hölls ytterligare en öppen hearing i Göteborg. Klicka här för att läsa mer och se en video från sammanhanget.

Senast uppdaterad: 2019-04-15