Samarbete för att guida ungdomar till jobb och drömmar

Sedan 2015 har MTR samarbetat med MyDreamNow, en organisation som arbetar för samverkan mellan arbetsliv och skola. Samarbetet innebär att frivilliga klasscoacher från olika företag inspirerar elever att se sina möjligheter och hitta vägar till framtida jobb.

MTR fortsätter att utveckla det berikande partnerskapet med MyDreamNow. Sedan starten har över 30 medarbetare engagerat sig som klasscoacher och ett 10-tal studiebesök har genomförts, där vi totalt engagerat och inspirerat ett 1000-tal ungdomar i utanförskapsområden.

​En av våra klasscoacher är Barik Yas, teknisk specialist på MTR Tech. Han har träffat eleverna på Grundsärskolan i Fittja, och engagerar sig eftersom han personligen brinner för de här frågorna.

Jag ville helt enkelt ge tillbaka – jag vet hur svårt det är att vara från förorten. Allt är inte perfekt hemma, språket är inte där, stödet till skola samt yrkeslivet är inte enkelt på grund av att föräldrarna ofta inte kan eller vet bättre. Trots alla dessa hinder har jag lyckats ta mig fram – jag har vågat drömma och slita hårt. Jag vill visa dessa fantastiska barn att allt är möjligt, det räcker med att man tror på sig själv och vågar DRÖMMA!

De skolor som My Dream Now samarbetar med ligger i områden med hög potential till utveckling, där det idag råder hög arbetslöshet och många av eleverna saknar vuxna förebilder och en naturlig koppling till arbetslivet.

– Vår vision är att alla unga ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar. Det är väldigt uppskattat av eleverna att vuxna kommer ut och träffar dem, lyssnar på dem och ger en bild av hur arbetslivet fungerar. Tillsammans med arbetsgivare hjälper vi ungdomar att blicka framåt och börja drömma, säger Jonas Bygdeson, grundare och VD på My Dream Now. 

 

Inspirerande möten

Klasscoachen är en del i ett team av fyra personer från olika företag och besöker samma klass fyra gånger under ett läsår. Första mötet får eleverna klippa ut bilder och göra ett drömkollage.

– Det mest lärorika för mig var att jag insåg hur kapabla dessa barn var till att fånga upp olika saker och ting, det gäller bara att fånga upp deras intressen samt få de tillräckligt bekväma för att öppna upp sig. Alla de var stjärnor som lyste upp på olika plan, det var som små specialister inom sina områden – alltifrån bilar och spel till dinosaurier och byggnader, berättar Barik Yas.

Barik är en av ett tiotal medarbetare på MTR som under varje termin besöker olika klasser med elever i högstadie- och gymnasieåldern. En annan är MTR Nordics VD Mark Jensen.

De skolor som fått besök av MTR-medarbetare är bland annat Fittjaskolan, Grindtorpsskolan, Al Azharskolan, Svenska Interkulturella Skolan och Norrvikens skola.  Klasscoachprogrammet har varit uppskattat både bland medarbetare och de klasser som fått besök, så under läsåret 2019-2020 kommer MTR att fortsätta vidareutveckla klasscoachprogrammet. 

Senast uppdaterad: 2019-08-19