Lilla Säkerhetspriset

Varje år erbjuder MTR skolklasser att tävla om Lilla Säkerhetspriset, Stockholms enda säkerhetspris för skolbarn. Det är en tävling där alla som deltar vinner klokskap och några lyckliga också vinner ära och pokal.

Lilla Säkerhetspriset är ett lekfullt sätt för barn att lära sig att resa säkert och reflektera över sitt eget beteende i kollektivtrafiken. Varje år har vi ett tema där barn får fundera på och komma med idéer i hur man reser säkert. Målet med tävlingen är att lära barn hur vi alla kan bidra till en trygg och säker resa.

De skolor som tidigare varit med och tävlat har ofta vävt in tävlingen i den ordinarie undervisningen. Några har använt tillfället som ett mindre projektarbete med tema Stockholms lokaltrafik. Flera har låtit barnen rita sina tankar (exempelvis som en tecknad serieremsa) och andra har valt att ta det som en del av svenskundervisningen där barnen utvecklat sina tankar i skrift (ofta tillsammans med en teckning). Vi välkomnar alla bidrag!

Årets tema och inbjudan presenteras i oktober varje år i samband med vår fokusmånad Trygghet och Säkerhet. Tävlingen riktar sig till årskurs F till 6 och pågår t.o.m. sista april, då vi utser en vinnare som får ta emot pris under maj månad. Vinnaren presenteras även på vår hemsida.

Det finns mycket man kan göra själv för att bidra till en säker kollektivtrafik, både ombord på någon av våra tåg men också på stationerna och plattformarna. Här kan du läsa mer om stationssäkerhet och hur du kan bidra till en trygg och säker resa: mtrnordic.se/stationssakerhet 

Senast uppdaterad: 2019-08-19