Miljömässig hållbarhet

Vårt uppdrag är öka andelen resande med tunnelbanan. Inom vår egen verksamhet arbetar vi aktivt med miljöförbättringar genom att ställa relevanta miljö- och kvalitetskrav på underleverantörer, engagera medarbetarna samt minska vår energianvändning och antalet farliga kemikalier.

Lokalvårdare

Vår största miljönytta är att öka andelen resenärer som åker tunnelbana. Ju fler som väljer att åka med tunnelbanan istället för med bilen, desto mindre miljöpåverkan och trängsel på vägarna. Att åka med Stockholms tunnelbana är ett ytterst resurseffektivt sätt att resa som innebär minimala utsläpp av koldioxid och andra föroreningar. Vi arbetar aktivt för att öka antalet resenärer genom att ta ett helhetsansvar för resan som ska vara säker, ren och punktlig med god service.

Tunnelbanan drivs till 100 procent med förnybar el från vatten- och vindkraft som är miljömärkt med Bra Miljöval. Samtidigt strävar vi efter att bli ännu bättre på att hushålla med energin på olika sätt. Vi arbetar även för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier, att våra tjänstefordon ska släppa ut så lite koldioxid som möjligt och att förhindra miljöskadliga våra utsläpp till vattnet från underhållsdepåerna. Du kan läsa mycket mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Hållbarhetsredovisning, som du hittar här

 

Senast uppdaterad: 2014-08-07