Hållbarhetsredovisning

Varje år tar MTR fram en hållbarhetsredovisning. Redovisningen görs i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer. Här beskrivs vår verksamhet i allmänhet och vårt hållbarhetsarbete i synnerhet. För att ge våra medarbetare och intressenter en bättre service ingår även årsredovisningen i redovisningen från 2014.

Här kan du ladda ner och läsa våra hållbarhetsredovisningar.

Vill du beställa ett tryckt exemplar eller har frågor kring redovisningen, kontakta gärna oss på miljo@mtr.se

Års- och hållbarhetsredovisning 2015
Ladda ned som pdf

Års- och hållbarhetsredovisning 2014
Ladda ned som pdf

Hållbarhetsredovisning 2013
Ladda ned som pdf

Hållbarhetsredovisning 2012
Ladda ned som pdf

Hållbarhetsredovisning 2011
Ladda ned som pdf

Hållbarhetsredovisning 2010
Ladda ned som pdf

Senast uppdaterad: 2017-01-10