Hållbarhetsredovisning

Varje år tar MTR och TBT fram en gemensam hållbarhetsredovisning. Redovisningen görs i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer. Här beskrivs vår verksamhet i allmänhet och vårt hållbarhetsarbete i synnerhet. För att ge våra medarbetare och intressenter en bättre service ingår årsredovisningen i redovisningen för 2014.

Här kan du ladda ner och läsa våra hållbarhetsredovisningar.

Vill du beställa ett tryckt exemplar, kontakta vår avdelning för Kvalitet och Miljö på miljo@mtr.se

Års- och hållbarhetsredovisning 2014
Ladda ned som pdf

Hållbarhetsredovisning 2013
Ladda ned som pdf

Hållbarhetsredovisning 2012
Ladda ned som pdf

Hållbarhetsredovisning 2011
Ladda ned som pdf

Hållbarhetsredovisning 2010
Ladda ned som pdf

Senast uppdaterad: 2015-05-29