Ekonomisk hållbarhet

Vi är till stor del finansierade av stockholmarnas skatter via SL. SL:s modell för kollektivtrafiken är att 50 procent av intäkterna ska komma från skatter och 50 procent från biljettintäkter. Det ställer extra höga krav på oss att driva en sund och framgångsrik verksamhet med god ekonomi och ett långsiktigt perspektiv.

Interiör Hötorgets T-banestation

MTR deltar aktivt tillsammans med SL för att på ett kostnadseffektivt och framåtsyftande sätt förvalta och utveckla tunnelbanan. Tunnelbanan ska ständigt vara i rörelse, vagnarna och infrastrukturen ska hålla länge och ha kapacitet för allt fler resenärer.

Stockholms tunnelbana har en central samhällsfunktion. Den är ett effektivt och miljöanpassat transportmedel som står för nästan hälften av all kollektivtrafik i länet. Skulle tunnelbanan bli stående påverkas många; såväl enskilda människor som företag. Det blir trängsel, stopp i biltrafiken med förhöjda utsläpp och förlorad arbetsinkomst som följd. De samhällsekonomiska kostnaderna blir stora. Av den anledningen är vårt avtal med SL baserat på en incitamentsmodell som består av bonus och viten för att säkra en säker, punktlig och ren resa med god service, dygnet runt under årets alla dagar.

Inom ramen för vårt arbete med ekonomisk hållbarhet arbetar vi till exempel med att vara en ansvarstagande inköpare av produkter och tjänster. Vi ställer krav på våra leverantörer gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Ledningssystemet är grunden för vårt hållbarhetsarbete. Det är vårt verktyg för att styra och effektivisera vår verksamhet och där har vi samlat alla våra policydokument, mål, handlingsplaner och rutiner. Vi är certifierade enligt ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet).

Senast uppdaterad: 2016-01-19