Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar för oss om flera aspekter. Grundläggande är att bolaget ska vara ekonomiskt lönsamt över tiden. Det är en förutsättning för att vi ska kunna ta ekonomiskt långsiktigt kloka beslut och att vi vågar investera i hållbara lösningar. En annan viktig aspekt är att vi utför proaktivt underhåll av de tillgångar som vi förvaltar såsom fordon och lokaler.

När vi levererar en produkt i världsklass får det också positiv ekonomisk påverkan för hela samhället.  MTR Nordic deltar aktivt tillsammans med SL och Trafikverket för att på ett kostnadseffektivt och framåtsyftande sätt förvalta och utveckla den spårtrafik vi driver. Tågen ska ständigt vara i rörelse, vagnarna och infrastrukturen ska hålla länge och ha kapacitet för allt fler resenärer. Stockholms spårbundna trafik har en central samhällsfunktion. Den är ett effektivt och miljöanpassat transportmedel som står för en stor del av all kollektivtrafik i länet. Skulle tågen bli stående påverkas många; såväl enskilda människor som företag. Det blir trängsel, stopp i biltrafiken med förhöjda utsläpp och förlorad arbetsinkomst som följd. De samhällsekonomiska kostnaderna blir stora. Av den anledningen är vårt avtal med SL baserat på en incitamentsmodell som består av bonus och viten för att säkra en säker, punktlig och ren resa med god service, dygnet runt under årets alla dagar

Ledningssystemet är grunden för vårt hållbarhetsarbete. Det är vårt verktyg för att styra och effektivisera vår verksamhet och där har vi samlat alla våra policydokument, mål, handlingsplaner och rutiner. Vi är certifierade enligt ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet).

Senast uppdaterad: 2019-10-03