Ekologisk hållbarhet

MTR:s viktigaste uppgift ur ett miljöperspektiv är att aktivt bidra till att fler ställer bilen och väljer att resa med tåg, tunnelbana och pendeltåg. På så sätt kan vi medverka till att minska utsläpp av koldioxid till atmosfären och förbättra luften i vår närmiljö.

Tunnelbana, pendeltåg och MTR Express är ett ytterst resurseffektivt sätt att resa som innebär minimala utsläpp av koldioxid och andra föroreningar. Våra MTR Express-tåg är upp till 40% mer energisnåla än andra snabbtåg som trafikerar sträckan Göteborg-Stockholm. Vi arbetar aktivt för att öka antalet resenärer i alla våra verksamheter genom att ta ett helhetsansvar för resan som ska vara säker, ren och punktlig med god service. Hela vår verksamhet drivs till 100 procent med förnybar energi från vatten- och vindkraft. Samtidigt strävar vi efter att bli ännu bättre på att hushålla med energin på olika sätt. Vi arbetar även för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier, att våra tjänstefordon ska släppa ut så lite koldioxid som möjligt och att förhindra miljöskadliga utsläpp till vattnet från underhållsdepåerna. Under 2019 tog vi fram en ny hållbarhetsstrategi med långsiktiga och ambitiösa mål, inte minst inom energi och klimat. Vi har även gått med i Fossilfritt Sverige och antagit Transportutmaningen. Det innebär att alla våra utförda och köpta inrikestransporter ska vara fossilfria till 2025.

Våra mål inom energi och klimat (basår 2018)

  • 100% förnybar el i hela verksamheten (genomfört 2019)
  • 20% minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor till 2020
  • 100% fossilfria tjänstefordon till 2023
  • 100% fossilfri ersättningstrafik till 2025
  • 15% lägre energianvändning till 2025

Du kan läsa mycket mer om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsredovisning.  

Senast uppdaterad: 2019-10-03