Ekologisk hållbarhet

Vårt uppdrag är öka andelen resande med spårbunden trafik. Inom vår egen verksamhet arbetar vi aktivt med miljöförbättringar genom att ställa relevanta miljö- och kvalitetskrav på underleverantörer, engagera medarbetarna samt minska vår energianvändning och antalet farliga kemikalier.

Vår största miljönytta är att öka andelen resenärer som åker tåg, tunnelbana och pendeltåg. Ju fler som väljer att åka med spårbunden trafik istället för med bilen, desto mindre miljöpåverkan och trängsel på vägarna. Att åka med Stockholms kollektivtrafik är ett ytterst resurseffektivt sätt att resa som innebär minimala utsläpp av koldioxid och andra föroreningar. Vi arbetar aktivt för att öka antalet resenärer genom att ta ett helhetsansvar för resan som ska vara säker, ren och punktlig med god service.

Tunnelbanan drivs till 100 procent med förnybar energi från vatten- och vindkraft som är miljömärkt med Bra Miljöval. Samtidigt strävar vi efter att bli ännu bättre på att hushålla med energin på olika sätt. Vi arbetar även för att minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier, att våra tjänstefordon ska släppa ut så lite koldioxid som möjligt och att förhindra miljöskadliga våra utsläpp till vattnet från underhållsdepåerna. Du kan läsa mycket mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Hållbarhetsredovisning, som du hittar här

MTR Express har som ambition att ligga i framkant i vårt miljöarbete. Vår tågpark består av flirt-tåg, en av marknadens mest energisnåla tågtyper, som är upp till 40% mer energisnål (mätt i kWh/tågkm) än andra snabbtåg som trafikerar sträckan Göteborg-Stockholm. Vi hoppas kunna bidra till att fler väljer tåget som färdmedel, framför flyg, bil och buss. Läs mer om MTR Express miljöpolicy.

 

Senast uppdaterad: 2017-01-10