En långsiktig aktör

Den 2 november 2009 tog MTR över helhetsansvaret för planering, drift och underhåll av Stockholms tunnelbana på uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). Vi ser det som vår uppgift att göra tunnelbanan ännu mer attraktiv för stockholmarna. Tunnelbanan är mycket mer än ett transportmedel, den är en helt avgörande pusselbit för att Stockholm ska fungera.

Tåg i skymning

Vår ambition har hela tiden varit att ta med oss våra erfarenheter från Hongkong till Stockholm. Hongkongs tunnelbana har fått många utmärkelser som världens främsta tunnelbanesystem och vi vill ge även Stockholm en tunnelbana i världsklass.

Vårt och SL:s gemensamma mål är fler och nöjdare kunder. Varje vardag genomförs långt över en miljon resor med Stockholms tunnelbana. Det motsvarar nästa hälften av alla resor med kollektivtrafik i Stockholms län, samtidigt som tunnelbanan bara står för en dryg fjärdedel av kostnaderna för kollektivtrafiken.

Vår ambition är att bidra till utvecklingen av Stockholm, där förbättringen av tunnelbaneverksamheten är en viktig del. Tillgång på bostäder och bra kollektivtrafik är två av hörnpelarna för regionens framtida konkurrenskraft.

Läs gärna mer om våra tankar kring ett framtida Stockholm på sidan Stockholm 2070.

Senast uppdaterad: 2015-08-24