Passar vi ihop?

Delar vi värderingar? Har du samma synsätt på hur kollegor och resenärer ska bemötas som vi? Kanske är vi helt rätt för varandra? Gör vårt matchningstest för att se hur väl du passar in på MTR!

På MTR kommer säkerheten alltid först - den är prioriterad framför allt annat. I vår dagliga verksamhet arbetar vi dessutom efter våra kärnvärden som är gemensamma för hela MTR-koncernen. Frågorna i detta test bygger på dessa fyra kärnvärden; Utmärkt service, Värdeskapande, Ömsesidig respekt och Ständiga förbättringar. Vårt matchningstest ger en fingervisning om du passar på MTR och om vi  och våra värderingar passar dig.