Rangerare

I rollen som Rangerare är det huvudsakliga arbetet rangering av tåg och rangerplanering. Rangeraren har en viktig roll i att bidra till att underhållsarbetet kan genomföras enligt plan, på ett effektivt och säkert sätt.

För att kunna utföra rangerplanering finns ett nära samarbete med övriga kollegor. Arbetet sker i enlighet med företagets policys, miljörelaterade lagar och förordningar samt de specifika säkerhetskrav som råder.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Aktivt arbete för att bidra till punktlig och tillförlitlig tunnelbaneservice
  • Deltagande i utbildningar, fortbildningskurser och arbetsplatsmöten
  • Uppmärksamma risker och avvikelser samt rapportera dessa enligt rutiner och föreskrifter

Senast uppdaterad: 2018-11-30