Gruppchef

I rollen som Gruppchef är den huvudsakliga arbetsuppgiften att säkerställa att avdelningens ärenden och avvikelser hanteras på ett säkert, effektivt och professionellt sätt gentemot kunder, samarbetspartners och uppdragsgivare.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Driva eller medverka inom ansvarsområdets förekommande projekt
  • Genom samarbete med berörda avdelningar verka för ständig utveckling av rutiner och processer
  • Arbeta med uppföljning och utveckling av dina medarbetare, hålla utvecklingssamtal samt medverka vid rekrytering och introduktion av nyanställda

Senast uppdaterad: 2017-07-24