Ekonom

En vanlig roll inom ekonomi på MTR är bland annat Business Controller. I rollen som Business Controller är ditt huvudsakliga uppdrag att vara ett aktivt affärsstöd till staberna inom MTR Nordic AB.

En Business Controller förväntas bidra med kunskap och kompetens inom ekonomifrågor och agera partner åt stabernas ledningsgrupper i finansiella beslut.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Stödja beslutsfattare med finansiell kontroll- och verksamhetsstyrning
  • Stödja uppdragsgivare med struktur och förutsägbarhet i arbetsprocessen
  • Budget och prognosarbete samt arbete med aktivitetsplaner
  • Uppföljning av budget, prognoser och nyckeltal med avvikelserapportering
  • Rapportering till ägare och företagsledning
  • Analys av resultat
  • Driva projekt- och utvecklingsarbete

Senast uppdaterad: 2017-07-24