Tunneltågförare

Att vara tunneltågförare är kanske det yrke som allra mest förknippas med MTR.

Förare i förarhytt

Våra tunneltågförare har det stora ansvaret att framföra tågen säkert och effektivt efter trafikplanering och tidtabeller, samt håller regelbunden kontakt med trafikledningscentralen. En annan viktig del i arbetet är att ge god information och övrig service till resenärerna. Självklart fortbildas förarna kontinuerligt för att kunskaperna och tåg och järnvägssäkerhet ska vara uppdaterade och körskickligheten behållas.

I rollen ingår också att:

  • Vara uppmärksam på risker och avvikelser och rapportera dessa
  • Vidta lämpliga åtgärder vid akuta situationer för resenärernas och personalens säkerhet
  • Åtgärda eventuella fordonsfel omedelbart och rapportera dessa till trafikledningscentralen

Senast uppdaterad: 2016-06-03