Tunneltågförare

Att vara tunneltågförare är kanske det yrke som allra mest förknippas med MTR.

Förare i förarhytt

 

I rollen som Tunneltågförare är den huvudsakliga uppgiften att ansvara för säker och effektiv tågdrift som följer trafikplaner och tidtabeller. Utöver det ska man också ge trafikinformation och kundservice till resenärer. I arbetet ingår också att uppmärksamma risker och avvikelser samt att rapportera dessa. Arbetet sker i skift, på hel- eller deltid med rullande schema där helgarbete ingår.

 

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Vara uppmärksam på risker och avvikelser och rapportera dessa
  • Vidta lämpliga åtgärder vid akuta situationer för resenärernas och personalens säkerhet
  • Åtgärda eventuella fordonsfel omedelbart och rapportera dessa till trafikledningscentralen

Senast uppdaterad: 2017-07-24