Spärrexpeditör

Spärrexpeditören hälsar resenärerna välkomna när de passerar spärren, hanterar färdbevisen och rapporterar till arbetsledare vid eventuella avvikelser.

Spärrvakt

En stor del av rollen innebär att hjälpa resenärerna med till exempel vägbeskrivningar och alternativa resvägar och överhuvudtaget hålla en hög servicenivå gentemot våra resenärer.

I rollen ingår också att:

•Förmedla information till passagerarna, särskilt under trafikstörningar eller andra incidenter

•Bistå vid incidenter för att upprätthålla säkerheten

•Omedelbart vidta åtgärder vid nödutrymning av station enligt de riktlinjer vi arbetar efter.

•Genomföra inspektioner och kontrollera att all utrustning fungerar samt att städningen håller en tillfredsställande kvalitet.

•Ansvara för öppning och stängning av stationer

Senast uppdaterad: 2014-06-25