Lokalvårdare

En ren tunnelbana är mycket viktigt för våra resenärer och för oss.

Städning av station

I rollen som lokalvårdare är det huvudsakliga ansvaret att säkerställa en effektiv och tillfredsställande städning inom tunnelbanesystemet som vid varje tidpunkt ska nå upp till gällande kvalitetsstandard. Då lokalvårdarna rör sig över hela tunnelbanenätet förekommer även frågor från resenärer gällande till exempel vägbeskrivning och alternativa resvägar. Arbetet sker i skift, på hel- eller deltid med rullande schema där helgarbete ingår.

 

Exempel på arbetsuppgifter:

• Säkerställa god renlighet och hygien i våra stationsmiljöer

 • Golvvård, plockstäd, tömning av avfallskorgar, tidningshantering och toalettstädning

 • Rapportering av avvikelser, klotter och annan skadegörelse samt underhållsbehov

 •Arbeta aktivt för en resurseffektiv, varsam och ansvarsfull användning av städmaterial

Senast uppdaterad: 2017-07-24