Kundservicevärd

Att arbeta som kundservicevärd är mycket varierande och ingen dag är den andra lik, men den gemensamma nämnaren är att de finns där för att underlätta för och hjälpa resenärerna.

Kundservicevärd hjälper resenär

Kundservicevärdarna hjälper de passagerare vid av- och påstigning och assisterar funktionshindrade. Genom sin närvaro ger våra kundservicevärdar tunnelbanan ett mänskligt ansikte och bidrar till ökad trygghet för resenärerna. Våra kundservicevärdar rör sig i hela tunnelbanenätet och har ett nära samarbete med stationsvärdar, förare och trafikledningen. I rollen ingår också att:

•Ansvara för att mäta, hantera och rapportera kötid

•Underlätta för spärrexpeditörer i syfte att minska köer

•Säkerställa att spärrarna alltid är bemannade och täcka upp vid behov

•Delta i inspektioner av stationer för att säkerställa att krav på bland annat säkerhet, skyltning och utrustning uppnås

•Delta i öppning och stängning av stationen

Senast uppdaterad: 2016-09-06