Planeringsanalytiker till MTR Pendeltågen

Stockholm

MTR har genomgått en positiv förändringsprocess under de senaste åren och vi fortsätter vår satsning på ständig utveckling. Just nu är vi inne i en spännande tillväxtfas. Från och med december 2016 och 10 år framåt driver MTR Pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen på uppdrag av trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting.

Till avdelningen Planning söker vi nu en Planeringsanalytiker som kommer att ingå i ett team om fyra personer och rapportera till Chef Strategisk Personalplanering. Avdelningen Planning ansvarar bland annat för tidtabells- och fordonsplanering, lång- och kortsiktig schemaläggning av våra olika personalgrupper samt utbildningsplanering och personalprognostisering.

Ditt uppdrag

Som Planeringsanalytiker har du en nyckelroll i företaget. Du ansvarar för den löpande resursplaneringsprocessen och för att antalet anställda i de schemalagda personalgrupperna (lokförare, tågvärdar, stationsvärdar) matchar det behov som finns på kort och lång sikt. Du arbetar nära ledningsgrupperna för de operativa enheterna Trafik och Kundservice som rådgivande vid förändringar i personalstyrkan vid exempelvis trafikförändringar och nyrekrytering. Du ansvarar även för den strategiska utbildningsplaneringsprocessen för vår operativa personal med målsättning att upprätta och administrera en robust struktur för planenlig licensiering av nyanställda så väl som att säkerställa förutsättningarna för att befintliga medarbetare med god framförhållning upprätthåller sina licenser och behörigheter.

Du kommer även att ha en nyckelroll i företagets budget- och prognosarbete där du ansvarar för en uppdaterad och solid personalprognos, här ingår prognos för den övergripande utbildningsplaneringsprocessen.

Du förväntas initiera, driva och delta i förbättringsprojekt relaterade till dina ansvarsområden. Ditt arbete utgör underlag till företagets resursbalansering, vilket kräver att du har ett samarbetsinriktat förhållningssätt mot andra interna funktioner.

Som Planeringsanalytiker har du ett nära samarbete med Pendeltågens ledningsgrupp och med de operativa ledningsgrupperna för områdena Trafik och Kundservice. Din roll och ditt arbete är viktigt för MTR Pendeltågen i flera hänseenden och är starkt resultatpåverkande.

Dina tidigare erfarenheter

Vi söker dig som är nyutexaminerad från en civilingenjörsutbildning eller annan relevant utbildning med teknisk eller ekonomisk inriktning.

Tidigare erfarenheter från planering och optimering av personalintensiv verksamhet där personalkostnader är av stor vikt är meriterande, men inget krav.

Kvalifikationer

  • Relevant akademisk utbildning med teknisk eller ekonomisk inriktning, gärna civilingenjörsutbildning
  • Kommunikativ med god presentationsförmåga
  • Initiativrik och drivande
  • Kunna arbeta utifrån både kund- och medarbetarperspektiv
  • Analytisk och logisk förmåga för att väga olika lösningar mot varandra och för att kunna utveckla arbetssätt
  • Trivs med att samarbeta och att kommunicera internt
  • Meriterade med erfarenhet från annan personalintensiv verksamhet
  • Strukturerad

 

Vi erbjuder

Vi erbjuder en miljö med hög och positiv förändringstakt där du kommer att ha en viktig roll och bidra till MTR:s fortsatta utvecklingsresa. Vi erbjuder dig variation i arbetsinnehållet och goda möjligheter att, genom egna initiativ, påverka din personliga utveckling och framtid inom företaget. Några av de förmåner du får är subventionerat SL-kort, subventionerad lunch och friskvårdsbidrag. Du ingår i ett team med kompetenta och trevliga kollegor. Vi sitter i trevliga lokaler på Kungsholmen, nära restauranger och kommunikationer.

 

Ansökan

Vill du arbeta tillsammans med oss på MTR? Ansök via www.mtrnordic.se Om du inte har sökt jobb hos oss förut skapar du dig en användare. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via e-post. Eventuella frågor besvaras av Patrik Granberg, Chef Strategisk Personalplanering på patrik.granberg@mtr.se. Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan snarast, dock senast 20/5. Arbetar du tillsammans med oss i dag så ansöker du via OnTrack. Om du inte har sökt jobb via OnTrack förut så skapar du dig en användare med valfritt användarnamn och lösenord.

 

 Rekryteringsprocessen är gemensam för internt- och externt sökande kandidater i de fall en vakant tjänst publiceras utanför MTR. Internt sökande premieras alltid mot extern kandidat om bedömningen är likvärdig. Kraven som ställs är dock alltid de samma och alla kandidater genomgår hela rekryteringsprocessen för en objektiv och rättvis hantering. För internt sökande kandidat så är interna referenser avgörande för att ge en beskrivning av den sökandes servicenivå, tidspassning och prestation i sin nuvarande roll

Sedan 2009 ansvarar MTR för drift och underhåll av Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL och från december 2016 och under minst tio år framöver kommer även Stockholms pendeltåg att drivas av MTR. Under 2015 startade MTR Express snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm. MTR-koncernen med huvudkontor i Hongkong har en ambition att växa ytterligare inom spårbunden trafik på den nordiska marknaden. Inom MTR satsar vi på personlig och yrkesmässig utveckling för medarbetarna – vår viktigaste tillgång. För mer information, se www.mtrnordic.se

 

Publicerad: 2019-05-08