Kompetensutveckling

MTR strävar efter att löpande attrahera, stärka och engagera medarbetare för att utveckla ett starkt företag. En viktig del i detta är naturligtvis att erbjuda våra medarbetare bra förutsättningar för kompetensutveckling.

Utbildning

Utbildning och kompetensutveckling utgör en stor del av verksamheten inom MTR. Det kan röra sig om allt från utbildning av kundservicevärdar till städutbildning och ledarskapsutveckling. Vår tillgänglighetsutbildning syftar till att öka förståelsen för resenärernas behov och att medarbetare ska känna att de kan vara behjälpliga. Det handlar inte enbart om att ge den bästa servicen utan även att visa respekt inför samtliga resenärers enskilda behov.

Ledarna är en viktig pusselbit för att få ännu nöjdare medarbetare. Därför satsar vi fortlöpande på chefsutbildningar och ger dem stöd för ett coachande ledarskap. För medarbetare genomför vi en mängd utbildningar under året för alla yrkeskategorier.

Senast uppdaterad: 2016-05-10